Πολύς κόσμος στη γιορτή που διοργάνωσαν οι Ιδιοκτήτες

The National Herald – November 22, 2007