Οι Ιδιοκτήτες Ακινήτων Αστόριας προσφέρουν Γεύμα Ευχαριστιών

The National Herald – November 28, 2013