Η τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου

Εθνικός Κύρηξ – June 22, 2010