Ομογενείς Κτηματομεσίτες μιλάνε για τις αγορές και πωλήσεις ακινήτων

Εθνικός Κύρηξ – July 27-28, 2009