Μεγάλη Μείωση της Εγκληματικότητας στην Αστόρια αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ιδιοκτητών

Greek News – February 12, 2018