Ενημέρωση Μελλοντικών Εκδηλώσεων

Ελπίζουμε  να είστε όλοι υγιείς και ασφαλείς σε αυτήν την δύσκολη στιγμή. Ανυπομονούμε να σας δούμε πολύ σύντομα. Λόγω των τρεχουσών συνθηκών COVID-19, επαναπρογραμματί-ζουμε τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις ως εξής: 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1. Βραβεύσεις μαθητών Ελληνοαμερικάνικων Απογευματινών Σχολείων. Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση του Ιουνίου 2021 για βραβεία και υποτροφίες ακυρώνεται για φέτος λόγω της πανδημίας.

2. Η επόμενη πλήρης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. Επιβεβαίωση θα γίνει αργότερα.

AGENDA

1. Η  Πρώτη Φθινοπωρινή Γενική Συνέλευση (εάν οι χώροι συγκέντρωσης είναι ανοιχτοί) θα προγραμματιστεί και θα ανακοινωθεί σε αργότερη ημερομηνία.

2. Γεύμα της Ημέρας των Ευχαριστιών, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 σε  εκκρεμότητα. 

3. Γενικές  Εκλογές σε  εκκρεμότητα. 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Ετήσια  συνδρομή μέλους του Οργανισμού Ελληνο Αμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων 

Παρακαλούμε  δείτε την ετήσια κάρτα μέλους του συλλόγου μας για το έτος 2021 που σας εσωκλείουμε. Παρακαλούμε συμπληρώστε, υπογράψτε και επιστρέψτε την μαζί με μία επιταγή $40 για την ετήσια συνδρομή σας. 

ΤΙΣ  ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ